Map delen in Outlook

Map delen in Outlook

Om een map in Outlook te delen met een of meerdere gebruikers moeten hiervoor rechten worden toegekend aan de desbetreffende map voor de gebruiker(s) die toegang moet(en) krijgen. Als de gebruiker(s) ook toegang moeten krijgen tot de submappen dan moeten de rechten voor elke submap afzonderlijk worden ingesteld. Zie onderstaande omschrijving voor het delen van een map.

Map delen instellen in Outlook

Klik met de rechter muisknop op de te delen map en selecteer Eigenschappen
map delen in outlook eigenschappen

Selecteer het tabblad Machtigingen
map delen in outlook gebruikers en machtigingen

Klik op Toevoegen en selecteer de gebruiker die toegang moet krijgen tot de map (voor meerdere gebruikers houd de [Ctrl]-toets ingedrukt en selecteer de gebruikers)
map delen in outlook gebruikers toevoegen
 Klik vervolgens op [Toevoegen->] gevolgd door [OK]

Kies bij Machtigingsniveau: de gewenste machtigingen of stel deze handmatig in en klik [OK] om op te slaan en de instellingen af te sluiten. Let op dat de ingestelde machtigingen alleen betrekking hebben op de geselecteerde gebruiker(s)!
map delen in outlook machtigingsniveau toekennen